avr.PNG

..by  supporting & encouraging women scientists 

DİSİPLİNLER

fon-5_4x.png

6. ULUSLARARASI AVRUPA DİSİPLİNLERARASI
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

26-27 Ağustos 2022 / Bükreş, Romanya

National Institute for Economic Research ”Costin C. Kirițescu”

Çevrimiçi ve Yüz-yüze katılım

LOGOOOO İKSAD_4x.png

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Sosyal Bilimlerin her alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

SAĞLIK VE UYGULAMALI BİLİMLER

Sağlık alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

SANAT VE DİSİPİNER ÇALIŞMALARI

Güzel sanatların her alanında yazılmış özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

Bükreş, Romanya

 
three-flags-european-union-romania-flagpoles-sides-flags-blue-background-place-text-eu-eur