top of page

Tek bildiri ile online katılım 750 TL

Çift bildiri ile online katılım payı: 1100 TL

Yüz-yüze katılım payı: 300 EUR

 

Azerbaycanlı katılımcılar için

Tek bildiri ile online katılım payı: 75 AZN

Çift bildiri ile online katılım payı: 100 AZN

Yüz-yüze katılım payı: 300 EUR

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

- Bildirilerin ISBN'li kongre kitabında yayını

- Tüm yazarlar için PDF sertifika

- Yaka kartı ve cafe break (yüz yüze katılımcılar için)

Katılım ücretini en geç 8 Ocak 2024 tarihlerine kadar ödeyerek makbuzu  info@eucongress.org adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir. 

HESAP BİLGİLERİ

T. İŞ BANKASI

IBAN TR940006400000110521119274

Alıcı Hesap Adı: İKSAD GLOBAL

Tek bildiri ile online katılım 750 TL

Çift bildiri ile online katılım payı: 1100 TL

Yüz-yüze katılım payı: 300 EUR karşılığı 8000 TL

Çok önemli not: Ödeme yaparken dekontun açıklamalar kısmına yalnızca TC kimlik numaranızı yazınız. Faturalandırma için bu bilgi zorunludur. Veri tabanımızda herhangi bir hata oluşmaması için açıklamalar kısmına TC kimlik numarası dışında (kongre, bildiri katılım, sempozyum vs gibi) herhangi bir kelime/ibare yazmayınız

​​

ONLINE KATILIM PAYINA DAHİL OLAN HİZMETLER

- Bildiri özetlerinin ve tam metinlerinin ISBN'li kitapta yayınlanması

- Katılım belgeleri (tüm yazarlar için)

-En fazla 2 çalışma ile katılabilirsiniz. 

YÜZ YÜZE KATILIM PAYINA DAHİL OLAN HİZMETLER

- Bildiri özetlerinin ve tam metinlerinin ISBN'li kitapta yayınlanması

- Katılım belgeleri (tüm yazarlar için)

- Yüz yüze katılım ve kafe break (çok yazarlı çalışmalarda yalnızca bir yazar. Sonraki her bir yazar için 100 Euro ek ödeme)

- En fazla 2 çalışma ile katılabilirsiniz. 

bottom of page